Program

Anaokulumuzda uygulanan eğitim programı, Milli Eğitim Temel Programı’nı esas alarak, dünyada geçerliliği kanıtlanmış eğitim yaklaşımlarıyla zenginleştirilmiş, her yaş grubuna özel olarak hazırlanan bir programdır. Bu programda, çocukların bireysel ihtiyaçları dikkate alınır. KALEV Anaokulu programında, farklı disiplinlerde (Türkçe, görsel sanatlar, fen ve teknoloji, müzik, rehberlik, yabancı dil) yapılan etkinlikler birbirini tamamlayıcı nitelikte planlanır, uluslararası kabul görmüş yetkinlik/kazanım temaları ve köklü Maarif Geleneği gözetilerek, “Fark Yaratan Bireyler” yetiştirilmesi hedeflenir.

Uygulamalarda bireysel farlılıklar daima göz önüne alınır. Çocuklarımızın sorgulayarak, keşfederek ve eğlenerek öğrenmeleri esastır. Planlanan etkinlikler çocukların keşfetmelerine ve merak etmelerine fırsat yaratarak, öğrenmekten keyif almalarına olanak tanır.

KALEV Anaokulu programının içeriği, çocuk merkezli, aktif öğrenmeye dayalı, disiplinlerarası, sarmal, yaparak-yaşayarak öğrendikleri, grup ve bireysel olarak katıldıkları yaş gelişim özelliklerine göre hazırlanmıştır. 

Bu programla çocuklarımızın;

• Tüm gelişim alanlarına bütünsel bir bakış açısı sağlayarak, gelişimsel ihtiyaçları belirlenir,
• Bilen değil öğrenen olarak sürekli gelişimin bir parçası haline gelmesi, hayal ve meraklarının desteklenmesi amaçlanır,
• Çocukların öğrenmede sorumluluk alması, araştırması ve sorgulaması, kendini ifade etmesi hedeflenir,
• Yaratıcı, stratejik ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi sağlanır,
• Kendine ve yaşadığı dünyaya ait sorumluluklarını bilen, özgür, özgüven sahibi bireyler olmaları desteklenir,
• Duygularını tanıyan, başkalarının duygularını anlayan çocuklar olmaları hedeflenir,
• Ana dillerini bilmeleri, sözcük dağarcıklarını geliştirmeleri yönünde çalışmalar gerçekleştirilir.