Ara Sınıf Kazanım Değerlendirme Sınavı Başvuru

KALEV Okulları 4. 5. 6. 7. Sınıflar Kazanım Değerlendirme Sınavı Şartnamesi

Adaylar önce web sitesi üzerinden sınav kayıt formunu doldurarak ilan edilen tarihteki sınava katılırlar. Kontenjan dahilinde “Aday Kayıt Hakkı” kazanan aday veliler telefon ile bilgilendirilecektir. Yapılacak bilgilendirmede herhangi bir sayısal sonuç paylaşılmaz. Kayıt hakkı kazanan aday veli, kayıt hakkı bildirildikten sonraki 5 iş günü içinde okula bilgi verir. PDR Biriminde Bireysel Çocuk Tanıma Çalışması ve Yabancı Dil Sözlü Değerlendirme randevusu oluşturulur.  Kuruma kabul, Sınav Sonucu ve Tanıma Çalışması sonucunda kesinleşir.

Başvuru Şekli: KALEV Okulları web sitesi üzerinden veya sosyal medya duyurularındaki formlar ile kayıt alınmaktadır

Sınava Kimler Katılabilir: “Kazanım Değerlendirme Başvuru” formunu dolduran, bu yıl 4. 5. 6. 7. Sınıfta okuyan çocuklar katılabilirler. 

Sınav Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi Sabah Seansı: 10:00

(Son Başvuru Tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe saat 16:00) 

18 Şubat 2023 Cumartesi Sabah Seansı: 10:00

(Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe saat 16:00) 

Oturum Sayısı: Her seans “Genel Kazanım Değerlendirme” ve “Yabancı Dil Kazanım Değerlendirme” olmak üzere 2 oturumdur. 

Sınav Yeri: Özel Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı İlk-Ortaokulu

Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:23/C Ataşehir/İSTANBUL

Sonuçların Açıklanacağı Tarih:  11 Şubat tarihinde sınava girenler için 16 Şubat 2023

18 Şubat tarihinde sınava girenler için 23 Şubat 2023  

Katılım Şartları

 • Başvuru ve katılım ücretsizdir
 • Çocukların yanlarında TC Kimlik Numarası bulunan bir kimlik belgesi bulundurmaları zorunludur. Gerekli belgesi olmayan çocuklar sınava alınmaz

Sınav Öncesi – Sınav Anı ve Sınav Sonrası ile İlgili Şartlar 

  • Çocukların sınavdan en az 30 dakika önce okulda olması gerekir.
  • Okul binasına sadece çocuk girişi olacak, veliler okula alınmayacaktır. 
  • Sınav günü çocukların yanında kurşun kalem ve silgi olmalıdır.
  • Sınav sırasında hesap makinesi, pergel, cetvel, cep telefonu, bilgisayar özelliği bulunan her türlü elektronik aygıt, zamanı gösterme dışında işlevi bulunan saat, müsvedde kâğıt, defter, kitap, vb. materyallerin kullanılmasına izin verilmez.
  • Sınav sırasında çocuklara ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Sınav kitapçığının içindeki boş alanlar soruların çözümü için kullanılabilecektir
  • Kopya çektiği tespit edilen çocukların sınavı iptal edilir.
  • Yanlışlar doğruyu götürmez.
  • Sınavdan ilk 30 dakika ve son 15 dakika çıkış yapılmaz.
  • Sınava 30 dakikadan fazla geç kalan çocuklar sınava alınmaz. 
 • Sınav bitiminde optik form ve sınav kitapçığı, sınav sorumlusu öğretmene teslim edilecektir.

Sınavın Kapsamı –Süresi ve Değerlendirilmesi

“Genel Kazanım Değerlendirme” soruları, her sınıf seviyesinde 20 Ocak 2023 tarihine kadar MEB konu ve kazanımlarını kapsayacaktır. Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Yanlış yanıt doğru yanıtı götürmeyecektir.

Sınava ait süre ve soru sayısı bilgileri aşağıda sunulmuştur.

1.Oturum

Türkçe Matematik Fen Bilgisi Sosyal Bil. Toplam Soru Sayısı Toplam Süre
4.Sınıflar 15 15 30 45 dk
5.Sınıflar 15 15 15 15 60 90 dk
6.Sınıflar 15 15 15 15 60 90 dk
7.Sınıflar 15 15 15 15 60 90 dk

10 dakika ara

 1. Oturum
İngilizce Toplam Soru Sayısı Toplam Süre
4.Sınıflar 20 20 30 dk
5.Sınıflar 20 20 30 dk
6.Sınıflar 20 20 30 dk
7.Sınıflar 20 20 30 dk

Değerlendirme KALEV Okulları Aday Çocuk Kabul Komisyonu tarafından yapılacaktır.

Beyan ve Taahhüt: Sınava giren çocuk ve velisi, sınav başvurusunu yapmakla birlikte sınav uygulaması ile ilgili olan işbu şartnameyi ve okuduğunu ve şartlarını aynen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Sınava iştirak ettikten sonra bu şartnameye itiraz edilmez.

Başvuru formu