Kadıköy Maarif / Kadıköy Anadolu Kültürü

KALEV Okulları, Kadıköy Maarif’ten gelen değerlere, sembollere ve ritüellere sahip çıkan bir okul kültürüne sahiptir…

Kadıköy Maarif’in sosyal ve kültürel  birikimini ve geleneklerini çağdaş bir çizgiyle okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yansıtmayı hedeflemektedir.

1955 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi, Celal Yardımcı’nın Bakanlığı dönemindeki en önemli hizmetlerinden birisidir. Celal Yardımcı’nın yoğun çabalarıyla, yabancı dille eğitim yapan ulusal karakterli okulların açılması gerçekleşmiştir. Türkiye’nin tüm dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli milli eğitim projelerinden biridir. Bu proje ile dil bilen, değerlerine bağlı yurtsever yetişkin insan gücü oluşturulması; bazı yabancı ülkelere ait ya da onlarca desteklenen okullara karşı Anadolu’nun her köşesinden başarılı gençlere ve dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlanarak devlet tarafından ücretsiz eğitim verilmesi hedeflenmekteydi. Bu amaç doğrultusunda eğitim veren Kadıköy Anadolu Lisesi, bugün sadece Kadıköy’ün değil Türkiye’nin okuludur; İstanbul ve Türkiye’nin her yerinden öğrencileri ve mezunları ile bir Türkiye mozaiğidir.

“Burası Kadıköy Anadolu… Amacımız Fark Yaratmak…” sloganıyla 1955’ten günümüze, Maarif Koleji geleneğinin çağdaş, öncü ve lider temsilcisi olan Kadıköy Anadolu Lisesi’nin tüm mezunları Martı olmanın gururu ile mezunu oldukları kuruma güçlü aidiyet duyguları ile bağlıdırlar. Mezunlar için “okul” değil “yuva”dır Kadıköy Maarif….

• Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine, çağdaş Türkiye idealine bağlı
• Çok yönlü düşünebilen, sorgulayan
• Toplumsal ve küresel sorunlarla ilgili, farkındalığı yüksek
• Haklarını bilen ve savunabilen
• Özgür, özgürlükçü
• Risk alabilen
• Bilgi okuryazarlığı gelişmiş
• Özgüven sahibi
• Kendini diğerleriyle kıyaslamak yerine kendi potansiyeline odaklı
• Kendini ifade edebilen, iletişim becerileri güçlü
• Farklı düşünce ve inançlara saygılı, cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen,
• Gelişime açık, bilgiyi üreten ve kullanabilen, entelektüel, vizyoner
• Girişimci, yenilikçi
• Bir ya da birkaç farklı dili iyi kullanabilen, dilin öncelikle bir iletişim aracı olduğunun bilincinde
• Kendi kültürünü kaybetmeden evrensel değerlere açık (Dünya vatandaşı)

gençler yetiştirmenin, sarı-yeşil renklerimize, “martı” sembolümüze, sosyal-kültürel değerlerimize sahip çıkarak olabileceğine inanırız.