Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Tarihçe

Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) gönüllü mezunlardan oluşan yapısı ile 1985 yılından bu yana eğitimle ilgili çalışmalarına devam ediyor. 

Amacımız, Kadıköy Maarif Koleji/Kadıköy Anadolu Lisesi’nden aldığımız sosyal ve kültürel değerlerimizi yaşatmak ve çocuklarımıza aktararak bu değerleri geleceğe taşımak.

Çocukların; Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine, çağdaş Türkiye idealine bağlı, ulusal kültürüne, evrensel değerlere, farklı düşünce ve inançlara saygılı, ana diline hakim, yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilen, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen, kültürlü, gelişime açık, sosyal konulara ve yaşadığı dünyaya duyarlı, bilgiyi üreten ve kullanabilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak şartları oluşturmaktır.

Çağın gereklerine uygun, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden ve uygulayan, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de desteklenen ve tamamlanan nitelikli bir eğitim hizmetinin sunulabilmesidir.

Hedefimiz, okulumuzda aldığımız nitelikli ve ayrıcalıklı eğitimin çocuklara ulaşmasını sağlamak. KALEV olarak yıllardır kurduğumuz hayali, 2014-2015 eğitim döneminde hayata geçirdik.  Kadıköy Maarif geleneğinden gelen köklü eğitim kültürümüzü, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarla tanıştırmak için kapılarımızı açtık. 

Kalev’in Faaliyetlerinden ve Projelerinden Elde Ettiği Gelirin Tümü Eğitime ve Çocuklara Destek Sağlamak İçin Kullanılmaktadır.