KALEV Hedefler

KALEV Okulları’nda erken çocukluktan itibaren uygulanan yeni nesil eğitim yaklaşımımız, verdiğimiz eğitimin niteliğinin 21.yüzyıl ortalarındaki insan yaşamının niteliğini belirleyeceği bilinciyle yapılandırılmıştır.

Eğitim kurumlarının farklılıklarını ortaya çıkaran uygulamaları, yorumları ve yaklaşımlarıdır. Her okulun kendine özgü kültürü ve iklimi vardır. Dönüşümün nesnesi değil, öznesi durumunda kalabilmek, dönüşüm genlerine sahip, her çağın okulu olabilmek değerlidir çünkü eğitim de canlı bir sistemdir ve değişen, dönüşen koşullar karşısında tüm canlı sistemleri gibi yeni özellikler geliştirmelidir. 

Nitelikli bir okulun özel bir kültüre ihtiyacı vardır. Sahip oldukları kültür, okulların kimlikleridir ve bir okulu diğerinden ayıran en belirgin özelliktir.

Okullar fiziksel değil, kültürel sınırlara sahiptir.

KALEV Okulları olarak belirlediğimiz ana hedeflerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedeflerimizin sonunun “okul” olarak bitiyor olmasının anlamı ise tüm paydaşlarımızın bu hedefleri benimsiyor ve yaşamlarına dahil ediyor olması. Böylece çocuklarımıza rol model olabiliyor, kurum kültürümüzü yansıtabiliyoruz.