İlkokul

Eğitim Öğretim

KALEV Okulları olarak güçlü geleneğimiz ve sürekli gelişimi benimseyen yenilikçi anlayışımızla eğitim öğretim planlanır.

İlkokul eğitimi, çocuğun gelişiminin hedeflendiği ve izlendiği dönemdir.  Çocukların, belirlenen kazanım ve becerileri öğrenebilmesi, belli bir bilişsel olgunluğa erişmesi ile mümkündür. Zamanından önce zorlamak öğrenme hazzını kaybetmesine neden olabilir. Çocukların olgunlaşma ve hazırbulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak hazırlanan programda akademik becerilerin öğrenilmesi kolaylaşmaktadır.

Biz çocukluğun insanın en yaratıcı, en bilge ve en şiirsel hali olduğuna inanırız. Bu yüzden çocukluğa ve çocuk olmaya saygı duyarız. Çocuğun kendini tanımasına, benlik değerini geliştirmesine ve kendini fark etmesine yardımcı olmayı en temel görevimiz olarak görürüz.

Çocuğun öğrenme-öğretme ortamında aktif rol alması, öğrenme sorumluluğunu üstlenmesi ve yaparak-yaşayarak öğrenmesi programlama çalışmalarında vurgulanmaktadır. Öğretmen ders içeriğinde çocuğun etkin katılımına, deneyimleme ve keşfetmesine olanak sağlar.

Bugüne hazır, geleceği şekillendirecek çocuklar yetiştirmenin artık sıradan yöntem ve stratejilerle olamayacağını ve 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni nesil bireylerin yetiştirilmesi için disiplinler arası etkileşimin, yaratıcı ve eleştirel düşüncenin, inovatif yaklaşımın, girişimcilik ve psikolojik yeterliliklerin önemini bilerek programımızı oluştururuz.

KALEV Okullarında disiplinler arası ve proje tabanlı eğitim programıyla çok yönlü düşünebilen ve inisiyatif alabilen, bilgiyi üreten, kullanan ve dönüştüren, gelişmiş iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.