Felsefemiz

KALEV Okulları, Kadıköy Maarif/Kadıköy Anadolu kültürü ile sürekli gelişim anlayışını harmanlayan yeni nesil bir okuldur.

Güçlü geleneği ve sürekli gelişime dayanan yenilikçi anlayışıyla kalıpların dışına çıkıp KALEV’e özel bir eğitim deneyimi yaşatmayı ve sürdürmeyi hedefler.

Gerçeklerin yeniden şekillendiği değişen dünyada fark yaratacak çocuklara eşlik etme sorumluluğu ve okulları yeniden tasarlamak gerektiği bilinciyle, ders tasarımlarımız ve öğrenme ortamlarımız okulu yaşamdan ayrı düşünmeden, çocukları yaşadığı dünyanın gerçeklerinden soyutlamadan planlanır.

Her an daha iyiyi arayan, değişen, dönüşen koşullar karşısında tüm canlı sistemleri gibi yeni özellikler geliştirebilen “Bilen değil öğrenen okul” felsefesiyle, eğitimde dönüşüme inanır.

Özgün programımızda kalıcı öğrenme, okuryazarlık kavramı, disiplinler arası çalışmalar ve üst düzey düşünme becerileri önceliklendirilir. Çocukların çok yönlü düşünebilen, sorgulayan, bilgi okuryazarlığı gelişmiş, bilgiyi dönüştürebilen ve kullanabilen bireyler olması amaçlanır.

Çocukları şekillendirmeden hayatlarındaki amacı ve yön duygusunu keşfetmelerine, kendilerini gerçekleştirmelerine rehberlik ederek, çocukları kendi öğrenme süreçlerinin öznesi haline getiren özgün eğitim programıyla yaratıcı, özgüvenli, farkındalık sahibi, duyarlı, kendini birden fazla dilde iyi ifade edebilen, inisiyatif alabilen nesiller yetiştirmeyi hedefler.

Eğitimde herkese uyan yaklaşım olamayacağından çocukların gelişimleri bireysel ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda desteklenir.

KALEV Okulları ‘öğrenci’ ile değil ‘çocuk’la ilgilenir… Kararlarda çocuğun yüksek yararının öncelikli kabul edildiği bir kültüre sahiptir.

Merak duygusunu canlı tutan, öğrenmeyi sevdiren ve hayat boyu bir tutku haline getirmeyi amaçlayan KALEV Okulları’nda, çocukları bilinenlerle sınırlamak yerine bilinmeyeni keşfetme yönünde cesaretlendirerek, kendisinin ve dünyanın farkında olan çocuklarımızın değişim yaratma becerilerine güvenir ve var edecekleri gelecekle ilgili heyecan duyarız.