Vakıf Başkanımızdan

Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV), 1955 yılında kurulmuş olan ve 15.000’e yakın mezunu olan Kadıköy Anadolu Lisesi’nin (Kadıköy Maarif Koleji) gönüllü mezunlarından oluşan yapısı ile güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitimle ilgili çalışmalarına 1985 yılından bu yana devam ediyor.

KALEV, 60 yılı aşkın geçmişi olan Kadıköy Maarif ortak değerleri ve kültürü ile geleneklerini ilköğretim seviyesinde de yaşatıyor ve geleceğe taşıyor.

Ülkemizin bugünü ve yarınlarına ilişkin isteklerimiz, ideallerimiz, hayallerimiz ve sorumluluklarımız var. Kadıköy Maarif Camiası olarak bizler birlikte güzel örnekler oluşturabilmek için yola çıktık. Bu ülkenin geleceğinde sorumluluk alacak nitelikli bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak ve değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevi.

Bildiğiniz gibi, devlet okulları, kaynak yetersizliği ve diğer sorunlar nedeniyle güçlükler yaşıyor; salt ticari girişim olarak modellenen bazı özel okullarda ise ana eksenin “eğitim” olarak belirlenememesi nedeni ile başka sorunlar ve kaygılar var.

Eğitim kökenli sivil toplum kuruluşlarının, bu alanda verimliliği artıracak şekilde; destek olarak, örnekler oluşturarak ve eksikleri tamamlayarak sorumluluk almaları ve eğitime yatırım yapmaları gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemizdeki yüzlerce yıllık dayanışma ve vakıf gelenekleri de dikkate alındığında, Sivil Toplum kuruluşlarının bu alanda kamu yararını gözeterek çalışmalar yapmasının gerekliliği öne çıkıyor. Günümüz modern eğitim anlayışında bağımsız ve gönüllü eğitim oluşumları eğitimin tarafı olarak kabul ediliyor ve eğitim süreçlerine katkı ve katılımlarının sağlanmasının gerekli ve önemli olduğu vurgulanıyor.

Gönüllü ve eğitim kökenli sivil toplum kuruluşlarının eğitimdeki ağırlığını artırmak ve olanaklarını buna seferber etmelerini sağlamak için toplumun ve bu gibi kurumların eğitime daha çok katkı sağlayabileceği, daha çok sorumluluk alabileceği, iş birliklerinin ön plana çıkartılacağı model önerileri ve çalışmalarına biz de Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) olarak, yani Kadıköy Maarif Camiası olarak çok özel bir örnekle katkıda bulunmayı hedefledik.

Tüm gelirlerini yeniden eğitime yönlendirme amacı ile oluşturulmuş olan KALEV işleyişi, bu şekilde de eğitime çok yönlü olarak hizmet ve olanaklar sunmaktadır.

Okulumuz akademik farklılıklarını, Maarif kültürünü, kurumsallaşmış özgün değerlerini ve yıllara damgasını vurmuş geleneklerini yansıtacak ve hep ön planda tutarak, eğitime değer veren çizgisinden ödün vermeden, iyi eğitimin iyi eğitimcilerle olacağı inancı ve eğitimcilerine yatırım yapan bir anlayışla ülkemizin ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlılık çizgisinde ilerleyecek. Okulumuz, rekabetin dışında ve üzerinde; nitelikli bir eğitim kurumu, bir Vakıf okulu ve önemli bir alternatif olarak konumlanacak ve uzun yıllar ülkemize, çocuklarımıza ve ulusal eğitim sistemimize katkıda bulunacak.

KALEV Okulları, eğitime doğru yerden başlamak için çocuklarımızı gelenekleri olan ve gerçek eğitime inanmış büyük bir Camiaya katılmaya çağırıyor.

Saygılarımla,

Av. Argun EĞMİR
KALEV Yönetim Kurulu Başkanı