Eğitim Öğretim

Eğitim Öğretim  

Erken çocukluk eğitimi, yaşam boyu devam edecek olan keşfetme sürecinin ilk adımı olmasının yanı sıra, çocukların kişilik yapılarını, yaşama bakışlarını, ileriki dönem ilişkilerini, mutluluklarını etkileyecek çok önemli bir gelişim sürecidir. Gelişimsel uygulamalara dayalı programlarla, çocukların gelişim alanını (Sosyal Duygusal, Motor, Dil, Bilişsel, Özbakım) çok yönlü desteklemek olarak özetlenebilir.

KALEV Anaokulunun çocukların merak duygularını besleyerek, öğrenmekten keyif almaları için geliştirilen akademik programı; gelişimsel alanlara uygun becerileri kazanarak farklı öğrenme alanlarına transfer etmelerini, günlük yaşamlarıyla ilişkilendirmelerini, değerlendirmelerini, teknolojik farkındalık oluşturmalarını sağlar. Okuma yazmanın gerekliliği, gerçek yaşamla ilişkisi ve okula karşı olumlu algı geliştirilmesine katkı sağlayarak, çocuğun ilkokula hazırlanmasının zeminini oluşturur. Erken çocukluk eğitiminde amaç, çocuklara okuma yazmayı öğretmek değil, okuma yazma için farkındalık yaratmak, gereken ön becerileri kazandırarak heveslendirmektir. 

KALEV Anaokulunda oyun, öğrenmenin temelidir. Okulumuzda serbest ve yapılandırılmış oyunlar, çocukların hayal güçlerini geliştiren, dil gelişimlerini destekleyen, problem çözme ve motor koordinasyon becerilerini geliştiren, dünyayı keşfetmelerini sağlayan, sosyal ilişkilerini, duygularını ve kendilerine güvenlerini geliştiren, çok önemli bir öğrenme aracı olarak görülür.

KALEV Okullarında Çocuk Odaklı, Çocukluğa Saygı Duyan, Çocuk Katılımı ve “Çocuğun Yüksek Yararı”nın gözetildiği bir eğitim anlayışı benimsenir.