Düşünme Becerileri (Yaratıcı/Stratejik)

KALEV Okulları olarak hedeflerimiz çerçevesinde dünyaya uyum sağlayan, öğrendiği bilgileri uygulamaya dönüştüren, analiz, sentez ve değerlendirme yapan, yenilikçi, üretken, yaratıcı, teknolojiyi kullanan, lider olabilen, sorumluluk alabilen eleştirel, analitik ve stratejik düşünebilen, problem çözebilen çocuklar yetiştirmek eğitim programımızın önceliklerini oluşturmaktadır.

Düşünme Becerileri derslerinde oyun oynayarak çocukların sosyal-duygusal, bilişsel, motor gelişimleri artar, yaparak yaşayarak öğrenecekleri için birçok alanda deneyim kazanırlar. 

Çocukların dikkat, problem çözme, analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi alanlarda akılcı ve planlı gelişimleri ile yaşamsal deneyimleri hedeflenir.

Düşünme becerileri derslerine programımızda yer vererek çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme, sıra dışı düşünme, dikkat, konsantrasyon alanlarında gelişimini sağlarken, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama, sabır, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştirmelerine ve kinestetik alanda uygulamaya olanak sağlanır.

Yaptıkları doğaçlama çalışmalarla iç motivasyonları, yaratıcılıkları ve kendilerini ifade edebilmeleri ön plandadır.

KALEV Okullarında katılımcı ve özgürlükçü eğitim anlayışıyla yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini destekleriz.