Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

KALEV Anaokulu eğitim yaklaşımında sonuç değil süreç önemlidir ve süreç değerlendirmesi yapılmaktadır. 

Çocuklarımıza kazandırılması hedeflenen beceriler çeşitli takip yöntemleriyle değerlendirilerek Gözlem Raporları hazırlanır ve veliler ile paylaşılır.

KALEV Uçuş Planı (KUP) ile her çocuğun kendine özgü yolculuğu takip edilir.

KALEV Anaokulu Program yapısına uyumlu süreç değerlendirme aracı olarak Portfolyo Çalışması yapılır. 

Ölçme Değerlendirme Uygulamalarımız

• KUP (KALEV Uçuş Planı)
• Çocuk Grup/Bireysel Çalışmalar
• Gözlem Raporları
• Bireysel Veli Toplantıları
• Genel Veli Toplantıları
• Aile Katılımı
• Veli Seminerleri
• Haftalık Bülten