Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Sporun çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel özelliklerini geliştirmede önemli bir rolü vardır.

Beden eğitimi ve spor derslerimiz erken çocukluktan itibaren ilköğretimin sonuna kadar olan süreçte bedenlerini dengeli kullanabilmeleri ve etkin yönetebilmeleri için jimnastik ağırlıklıdır. Enerjilerini doğru kullanma, bedenlerinin güçlü ve zayıf yönlerini tanıma ve ileriki dönemlerde iş birliğinin önemini kavradıkları aktif bir öğrenim ve kendini keşfetme sürecidir.

Sınıflar arası farklı branşlarda turnuvalar (Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol, Badminton, Futbol, Futsal) ve ortaokulda takım çalışmaları ve okullar arası karşılaşmalara katılım başlar. 

Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarıyla;

• Düzenli, sağlıklı fiziksel aktivite
• Sağlıklı yaşam
• Spor dalları ve terimleri ile ilgili temel bilgi
• Kendine güven ve özgüven gelişimi, öz disiplin
• İlgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun spor branşı seçimi
• Paylaşma, birlikte hareket edebilme

becerileri kazandırılır.