Dil Öğrenimi

Çocuklar üç yaşına geldiğinde hala temel dil becerilerini geliştirmeye devam ederken, birtakım karmaşık cümle yapılarını da kullanmaya başlarlar. Bu dönemde anadillerini doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak için destekleyici çalışmalar yapmak programımızda önemli bir yer tutar.

Ana dil çalışmalarının yanı sıra öncelikle ikinci dil olarak İngilizceyi sevmeleri hedeflenir, eğlenceli ve heyecan verici oyunlarla yaşamlarına İngilizceyi dahil etmeleri desteklenir. Oyun oynarken belli harfleri ya da kelime ve yapıları öğrendiklerinin farkına bile varmazlar.

Okulumuzda, Kadıköy Maarif’li akademisyenlerden ve eğitim bilimcilerden oluşan Akademik Danışma Kurulumuzun KALEV Okulları için özel olarak hazırladığı program uygulanmaktadır.

Öncelikli hedeflerimizden biri dili bir ders olarak öğrenmek değil bir iletişim aracı olarak kullanmaktır. Bu sistem ile çocuğa sadece dil öğretmek yerine onun bu dili kullanabileceği ortamlar yaratılır. 

Bu hedefe ulaşmak için çocuklarımızla yaptığımız dil çalışmalarımızda;

• Bütüncül Çocuk Gelişimi (Whole child approch) yaklaşımı,
• Değerler Eğitimi (Emotional-Social learning),
• Kültürel Farkındalık (Cultural Awareness),
• Kaba Motor Becerileri (Gross Motor Skills) gelişimi de
dil öğreniminin yanındaki uygulamalarımızdır.

Disiplinlerarası dersler, projeler, mindfulness, English Day uygulamarı ve çocuk sunumları ile çocuklarımızın dili yaşayarak ve eğlenerek kalıcı hale getirmeleri hedeflenir.

Ayrıca Kadıköy Maarif geleneğinden gelen «Echo Club» saatlerinde, konuşmaya yönelik çalışmalar yapılarak, pratikleri geliştirilmektedir.