Üretim Tasarım

Erken çocukluktan itibaren haftalık ders programımızda Üretim Tasarım dersine yer vererek analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli becerileri eğitim sistemimize dahil etmiş oluruz.

Çocuklar Üretim Tasarım dersinde elektronik, kodlama, tasarım, prototipleme gibi üretim mekanizmalarını tanır, öğrenir ve uygularlar. Ayrıca yaptıkları tasarımın üretiminde kullanacakları malzeme seçimi, fonksiyonu araştırmalarını yapar ve bütçelendirirler.

Kodlama ve 3 boyutlu tasarım Üretim Tasarım dersimizin içeriğinde yer alır. 

Çocuklara Hesaplamalı Düşünme (Computational Thinking) süreçlerine hakimiyet, bilinçli dijital yurttaşlık, sorgulama becerisi, yaratıcı teknoloji alanlarında üretim, hikâye anlatımı, kullanılan yazılım ve donanımları kişiselleştirebilme ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilme becerisi kazandırılır.