Müzik

Müzik dersinde erken çocukluktan itibaren orff teknikleriyle çalışmalar yapar, 4. Sınıfta mandolin ile çalışmalarına devam ederler. Tüm müzik aletleri ile ilgili bilgi sahibi olur, haftanın sanatçısı uygulaması ile farklı müzik türleri ve müzisyenleri tanır ve bilirler.

Yaratıcı süreçlerde bireysel çalışmalar kadar grup çalışmaları da yaparak, takım çalışması bilincinin gelişmesine olarak tanınır.

Çocukların kendilerini ifade edebilmeleri, estetik bakış açısına sahip, genel kültür düzeyi yüksek, sanatsal farkındalıkları yüksek olmaları ve yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaları hedeflenir. 

Disiplinlerarası ders tasarımlarında müzik derslerinin önemli bir yeri vardır.