Program

KALEV Okulları olarak çocukları kendi öğrenme süreçlerinin öznesi haline getiren, özgün bir eğitim programı uygularız.

KALEV Okullarında ezbersiz, yaparak- yaşayarak öğrenme anlayışına uygun, çocukların öğrendiklerini pekiştirerek kavramalarını sağlayan, farklı eğitim-öğretim yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilmiş sarmal program uygulanır.

KALEV Eğitim Programında, ülkemizdeki tüm ilkokullar için geçerli ulusal eğitim uygulamalarının yanı sıra uluslararası eğitim uygulamalarından kurumsal ilkelerimize uygun uluslararası kabul görmüş yetkinlik/kazanım temalarına, Maarif Geleneği’ne ve KALEV Hedeflerine göre uyarlanarak eğitim programımıza dahil edilmiştir.

Programımız hazırlanırken birçok teknik ve yöntemden yararlanır, tek bir disipline bağlı yaklaşımlardan kaçınırız.

Ders tasarımlarımızda, çocukların bireysel farklılıklarını gözeten ve farklı alanlarını harekete geçiren eğitim teknikleri kullanılır. Yetenekleri, bireysel özellikleri, öğrenme stilleri eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında göz önünde bulundurulur.

Temel Dersler sınıf öğretmenlerinin, yabancı dil dersleri ve uygulamalı dersler branş öğretmenlerinin sorumluluğundadır.

Sınıflarımız sadece bilgi aktarımı yapılan yerler değil, bilginin deneyimlendiği öğrenme ortamlarıdır. Öğrenme süreçleri dinamik, interaktif ve karşılıklı etkileşimin gerçekleştiği ortamlarda hedefine ulaşır. Öğrenme sürecinin dersin öncesine ve sonrasına da yayıldığı, öğrenme ortamıyla sınırlı kalmayan uygulamalarla çocukların yaşamını zenginleştirecek ve geleceğe ilham verecek yeteneklerini ve ilgilerini keşfetmelerine rehberlik ederiz.

Proje tabanlı öğrenme ile yaratıcı ve eleştirel düşünen, hayal eden, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenen, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefleriz ve bunu gerçekleştirecek bir öğrenme ortamı yaratırız. Yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemleri, öğrenme ortamında işbirlikleri içinde, farklı disiplinlerle bağlantı kurarak, çözüm üretmelerine olanak sağlarız.

Öz farkındalık, sosyal farkındalık, öz yönetim, sosyal yönetim, sorumluluk alma, karar verme, iletişim becerilerine sahip olunmasına olanak sağlayan çalışmaları içeren sosyal- duygusal kazanımlara yönelik program çalışmaları uygulanır.

Sergi ve müze gezileri, şehir içi ve şehir dışı gezileri, yaşam becerisi çalışmaları, yazar söyleşileri, çocukların yaşayarak öğrenmelerini destekler. Kulüp çalışmaları, sosyal sorumluluk çalışmaları, kampanya ve projelerimiz çocuklarımızın sosyal ve kültürel bakımdan gelişimine katkıda bulunur.

Eğitim sistemimizdeki tüm uygulamaların bütünün bir parçası olduğuna ve beraberinde zaten akademik başarıyı da getireceğine inanırız.