Yabancı Diller

KALEV Okullarında çift yabancı dil eğitimiyle, evrensel düşünceyi ve sınırları aşan iletişim becerilerini geliştiririz. Kendini birden fazla dilde iyi ifade edebilen, iletişim becerilerinin yanı sıra entelektüel birikimiyle dikkat çeken bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

Kadıköy Maarif geleneğinin en temel niteliklerinden biri etkili yabancı dil eğitimidir. KALEV Okullarında Kadıköy Maarif’li akademisyenlerden ve eğitim bilimcilerden oluşan Akademik Danışma Kurulumuzun okulumuz için özel olarak hazırladığı program uygulanmaktadır.

Öncelikli hedeflerimizden biri dili bir ders olarak öğrenmek değil bir iletişim aracı olarak kullanmaktır. Çocukların sadece öğretmeni dinleyen değil, öğrenme ortamının parçası olan aktif bireyler olmaları teşvik edilir. Çocuklarımızın dili yaşayarak ve eğlenerek kalıcı hale getirmeleri, Türkçeyi doğru bir şekilde öğrenmelerinin yanı sıra anadil seviyesinde İngilizce bilgisini ve ikinci bir dili kazanmaları hedeflenir.

Çocuklarımızın erken yaşta yabancı dil ile tanışması, farklı kültürleri öğrenmek, evrensel bakış açısına sahip olmalarını sağlamak, küresel düzeyde ve dijital ortamlarda bilgiye ulaşmak, sentezlemek, araştırma yapmak, uluslararası projeler, akreditasyon vb. çalışmalara kolaylıkla ulaşmalarını ve uygulamalarını sağlamak 

Okulumuzda yabancı dil eğitimi Kadıköy Maarif geleneğinden gelen ECHO Club etkinlikleriyle konuşma ağırlıklı olarak desteklenir ve ortaokulda edebiyat merkeze alınır. Tüm kademelerde yabancı dil öğretimi günlük yaşamın bir parçası olarak planlanır.

KALEV Okullarında haftalık 10 saat İngilizce dersi disiplinlerarası uygulamalar ve projelerle pekiştirilir, ders kitaplarının dışında okunan hikayeler ve romanların analiz edilmesiyle derinleştirilir.  

İngilizce eğitimimizde Avrupa dil kriterlerine (CEFR) göre  4. Sınıf sonunda A2 (Temel Kullanıcı son basamak), 8. Sınıf sonunda ise B2 (Bağımsız Kullanıcı son basamak) seviyesinin tamamlanması hedeflenir.

KALEV Okullarında ikinci yabancı dil İspanyolca’dır. Okulumuzda 3. sınıftan itibaren başlayan İspanyolca dünyada en çok konuşulan 2. dildir. İngilizce dışında geleceğin dilleri arasında ilk sırada bulunan İspanyolca, dünyada 21 ülkede resmi dil ve 470 milyon kişinin anadilidir.

Jeopolitik, ekonomik ve kültürel değişimler göz önüne alındığında yakın gelecekte yıldızı en çok parlayan dilin İspanyolca olacağı gerçeğinden yola çıkarak 2. Dil İspanyolca seçilmiştir.

İspanyolca eğitimimizde Avrupa dil kriterlerine (CEFR) göre  4. Sınıf sonunda A1, 8. Sınıf sonunda ise A2 (Temel Kullanıcı son basamak) seviyesinin tamamlanması hedeflenir.