Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

KALEV Okullarında her çocuğun ihtiyaçlarının ve potansiyelinin kendisine özgü olduğunun farkındalığıyla akademik, duygusal ve sosyal gelişimi bir bütün olarak ele alınır.

Rehberlik sistemimizin temel işlevini çocuğu iyi tanımak ve onu kendi gerçeğiyle kabul etmek oluşturur. Çocuğun kendini gerçekleştirme yolculuğunda, çocuğa özel yol haritası çizmenin önemini bilerek, her çocuğa kendine özgü yolculuğunda destek olan ve yolunu aydınlatan bir rehberlik anlayışı ile eşlik edilir. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi;

KALEV Uçuş Planı (KUP) ile her çocuğun bireysel gelişimini okul öncesi, ilkokul ve ortaokul süresince takip eder ve destekler.

Sosyal Beceri (SO_BE) eğitimleri ile çocukların sosyal yönünü destekleyerek aynı zamanda dikkat, dinleme, algılama, yönerge alma, muhakeme gibi bilişsel becerilerini de geliştirmeye yardımcı olur.

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) çalışmaları/pratikleri ile anı deneyimleme, farkında olma, odaklanma, kaygı durumlarını kontrol edebilme, duygusal esnekliği geliştirebilme, dikkat gibi konularda  ömür boyu kullanacakları bilimsel bir araçla çocukları destekler.

Ortaokul sürecinde ise diğer çalışmalarına ek olarak hedef belirleme, zaman yönetimi gibi konularda çalışmalar yapar.

Velilere yönelik çalışmalarında ise velilerimizin, veli olma süreçlerine eşlik etmeyi, ebeveynlerin çocuklara rehberlik etme süreçlerine destek olmayı amaçlar.

Kalev Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik biriminin önleyici, destekleyici ve süreç odaklı çalışma planı çerçevesindeki uygulamaları;

• Hazır Bulunuşluk Çalışmaları
• Oryantasyon Çalışmaları
• Sınıf Gözlemleri
• KUP (KALEV Uçuş Planı)
• Hedef Belirleme ve Motivasyon Çalışmaları
• Sınav Kaygısına Yönelik Çalışmalar
• Çocuk Grup/Bireysel Çalışmalar
• Periyodik PDR Bültenleri
• Bireysel Veli Toplantıları
• Genel Veli Toplantıları
• Veli Seminerleri
• Ebeveyn Martılar Aile Eğitimi
• Aile Katılımı