Eğitim Öğretim

Eğitim Öğretim

KALEV Ortaokulunda güçlü geleneğimiz ve sürekli gelişimi hedefleyen yenilikçi anlayışımızla, temel hedefimiz, çocukları üst düzey öğrenme basamaklarına taşımaktır. 

Temel eğitimin ikinci kademesi olan ortaokul eğitimi, çocuğun hızla gelişiminin, değişiminin takip    edildiği ve izlendiği dönemdir. Ortaokul eğitim programı yeni nesil eğitim yaklaşımımızla yapılandırılmıştır. Çocuklarımızın, hedeflenen sonuçları yaratma kapasitelerini sürekli geliştiren, küresel düzeyde amaçların, farklı disiplinlerde derslerin olduğu, yaratıcılığın desteklendiği, çocuk özerkliğinin sağlandığı, kolektif çalışma ortamının oluşturulduğu, bilen değil öğrenen okul anlayışıyla hareket ederiz.

Milli Eğitim Temel Programını esas alarak, sarmal sistem içinde farklı disiplinlerde (Türkçe, görsel sanatlar, fen ve teknoloji, müzik, rehberlik, yabancı dil) yapılan etkinlikleri birbirini tamamlayıcı nitelikte planlarız. Uluslararası kabul görmüş yetkinlik / kazanım temalarına, Maarif Geleneği’ne ve KALEV Hedeflerine göre uyarladığımız programımızda “Fark Yaratan Bireyler” yetiştirmeyi hedefleriz.

Ülkemizde temel eğitim sonrası ortaöğretime geçişte çoktan seçmeli sınav uygulanmaktadır. Çoktan seçmeli olarak gerçekleştirilen bu sınavın, bir yolculuk sonucunda gerçekleştiğini ve uzun soluklu adımların atılması gerektiğini düşünürüz. 

Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için; ders tasarımlarımızda merak uyandırma, çocuk katılımı, disiplinlerarası çalışmalar, konu tekrarları, etütler, teknoloji kullanımı ve ders içi oyun tasarımlarına yer veririz.

Geliştirdiğimiz özgün içerikler, proje tabanlı öğretim, okuduğunu anlama, problem çözme, analiz yapma ve üst düzey düşünme becerilerini kapsar.

KALEV Ortaokulunda zamanı doğru kullanabilen, kaygılarını doğru yönetecek araçlar ve aldıkları kalıcı bilgiler sayesinde hedefine ilerleyen çocuklarımız, kendini gerçekleştirme yolculuğunda sadece sınava değil, sınavları da gözeterek yaşama hazırlanmış olarak temel eğitimlerini tamamlarlar.