Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız öğrenmeyi teşvik etme, çocukları destekleme ve sadece sonuç değerlendirmeyle değil, süreç değerlendirmeye yönelik de bir anlayışla planlanır. Her çocuğun kendi potansiyelini fark etmesi, potansiyelini gerçekleştirmeyi başarması, kendini ileriye taşıması ise bize göre en önemli başarıdır. Okulumuzda başarı sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır. Bu nedenle başarı çocuğun öğrenme için gösterdiği çaba olarak tanımlanmaktadır.

Çocuklarımızın her ders için, öğrenme süreci deneyimlerini, kazanımlarını, ders etkinliklerine katılımını detaylı olarak “Gelişim Raporları” ile her dönem sonunda velilerimizle paylaşırız. Kendi öz değerlendirmelerini yapmalarını sağlayıp, hedeflerini oluşturmalarına, bu yolda ilerlemelerine destek veririz.

Öğrenilenlerin pekiştirilmesi, kalıcı olmasının sağlanması, okul dışı zamanlarda kendilerini planlayabilme becerilerinin gelişmesi için çocuklarımıza ev görev ve sorumlulukları veririz. Bu görev ve sorumlulukların sadece bilgi düzeyinde değil; uygulama, analiz, değerlendirme düzeyindeki aşamaların sorgulanmasını içeren pekiştireçler olmasını önemseriz. Bu uygulamaların sadece çocuklarımızın görev ve sorumluluğu olduğu anlayışını benimseriz.

İlkokulun ilk üç sınıfında sonuç değerlendirme sınav uygulaması yoktur. Çocukların sıralama yapılarak takibi değil, süreç değerlendirme araçları ile takipleri gerçekleştirilir.

İlkokul dördüncü sınıfta süreç değerlendirme araçlarına ilave olarak yazılı sınavlar olan sonuç değerlendirme sınavları ile okul içi deneme sınavları devreye girer. Kurum içi deneme sınavları sıralama yapmak amacıyla değil, çocukların okul içindeki gelişim sürecini takip etmek için kullanılan araçlardır. 

Ortaokulda ise okul içi ve Türkiye geneli deneme sınavları yapılır. Sınav sonuçları kazanım bazında takip edilerek, çocukların ihtiyaçlarına göre oluşturulan bireysel veya grup çalışma takvimine göre haftalık ders programında yer alan etüt çalışmaları yapılır.

Ölçme Değerlendirme Uygulamalarımızdan bazıları;

• Hikâye Oluşturma Çalışmaları
• Dinleme Anlama Çalışmaları
• Proje, Performans Çalışmaları
• Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirmesi
• Gözlem Raporları
• KALEV Oral Exam (İngilizce-İspanyolca)
• Sonuç Değerlendirme Sınavları
• Okul İçi Deneme Sınavları
• Türkiye Geneli Deneme Sınavları