Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarımızı öğrenmeyi teşvik etme ve öğrencileri destekleme anlayışıyla planlıyoruz. Her çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirmeyi başarması ise bize göre en önemli başarı.

Çocuklarımızın her ders için, öğrenme süreci deneyimlerini, kazanımlarını, ders etkinliklerine katılımını detaylı olarak “Gelişim Raporları” ile her dönem sonunda velilerimizle paylaşıyoruz. Kendi öz değerlendirmelerini yapmalarını sağlayıp, kendi hedeflerini oluşturmalarına, bu yolda ilerlemelerine destek veriyoruz.

Öğrenilenlerin pekiştirilmesi, kalıcı olmasının sağlanması ve okul dışı zamanlarda kendilerini planlayabilme becerilerinin de gelişmesi için çocuklarımıza verdiğimiz ev görev ve sorumluluklarının ise sadece çocuklarımızın görev ve sorumluluğu olduğu anlayışını benimsiyoruz.