Kodlama

Geleceğe yönelik nitelikli insan yetiştirmenin artık sıradan yöntem ve stratejilerle olamayacağını ve 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni nesil bireylerin yetiştirilmesi için disiplinler arası etkileşimin önemini biliyoruz. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir. Çocukların erken yaşta algoritmik düşünme becerilerini kazanmasıyla, farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşma durumunda yaratıcı düşünme ve problem çözebilmeleri kolaylaşacaktır. Amacımız çocuklarımızın bir sorunu yada bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımları atmayı, bir sorunun çözümü için izlenecek yolu tanımlayabilmeyi, kısaca mevcut bilgilerden istenilenlere erişme yöntemini kavrıyor olmaları.

1.sınıftan itibaren haftalık ders programımızda Kodlama dersine yer vererek analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli becerileri eğitim sistemimize dahil etmiş oluyoruz.