Eğitim – Öğretim

Etkili ve anlamlı öğrenmede disiplinler üstü öğretimin önemine inanıyoruz. Ülkemizdeki tüm ilkokullar için geçerli ulusal eğitim uygulamalarını esas alarak, farklı disiplinlerde (Türkçe, görsel sanatlar, fen ve teknoloji, müzik, rehberlik, yabancı dil) yapılan etkinlikleri birbirini tamamlayıcı nitelikte planlıyor, Uluslararası kabul görmüş yetkinlik/kazanım temalarına ve Maarif Geleneği’ne göre uyarlayarak “Fark Yaratan Bireyler” yetiştirmeyi hedefliyoruz…

Akademik Programımızı hazırlarken birçok teknik ve yöntemden yararlanıyor, tek bir disipline bağlı yaklaşımlardan kaçınıyoruz…

Anasınıfından itibaren yabancı dil dersleri ve uygulamalı derslerin branş öğretmenlerimiz tarafından işlenmesinin kendi alanında uzmanlaşmış eğitmenlerden eğitim almalarının yanı sıra çocuklarımızın okulun sosyal ortamında kendilerini daha güçlü hissetmeleri için destekleyici olduğunu düşünüyoruz.

Öğrencilerimizin yeteneklerini, bireysel özelliklerini, öğrenme tarzlarını eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında göz önünde bulunduruyoruz.