Atatürk Köşesi

Ataturk

“En mühim ve feyizli vazifemiz millî eğitim işleridir.
Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır.
Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk Araştırma Merkezi