Proje Çalışmaları

Destination&Imagination (Anlık Çözüm Etkinliği)

Destination&Imagination uluslararası bir çalışma olup amaç öğrencilere geleceğin yenilikçileri ve liderleri olabilmeleri için ilham vermek ve gerekli becerilerle donatmaktır.

Akademik çalışmaların yanı sıra, gençlerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyerek, etkin dinleme, ekip olma, problem çözme, görev paylaşımı gibi alanlarda paylaşımları artırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Anlık Çözüm etkinliği; çocukların problem çözme tekniklerini geliştirmektedir. Verilen kısa süre içinde, kendilerine o an verilmiş olan probleme yaratıcı çözümler sunmaları beklenir. Bu süreçte, öncelikle etkin dinlemeyi öğrenmektedirler. Kendilerinden istenileni takım olarak analiz ederler. Takım çalışmasını teşvik eder, birbirlerini dinlemeyi, güçlü yönlerini tanımayı sağlar.

Anlık çözüm etkinliğini hem sınıflarımızda uyguluyor ve hem de istek, ilgi ve becerileri doğrultusunda oluşan takımımızla Rising Star takımlarının Anlık Görev (Instant Challenge) de yapacakları katılıma hazırlanıyoruz.

Eko-Okullar Programı

Bu program çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

Öğrenciler; Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir, grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur, sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir, inisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir, plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir, tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir, doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Okulumuzda Eko-Okullar Programı çerçevesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle “Çöp–Atık-Geri Dönüşüm” konusunda çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır.