Program kapsamında uygulamalarımız

Çember Saati (günü planlama)

Türkçe- Dil Etkinliği, 

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri

Matematik Etkinlikleri,

Fen Etkinlikleri

Geziler

Oyun ve Oyunlaştırma Etkinlikleri

Orff Etkinlikleri, 

Proje Performans Çalışmaları, 

Scamper Çalışmaları, 

Mindfulness Etkinlikleri, 

 Destekleyici Uygulamalarımız

Mutfak Etkinliklerini 

Özel gün uygulamaları 

Temel Yaşam Becerileri/ Kulüp Etkinlikleri

Göster Anlat Uygulamaları

Kalev Böcekleri/Ekoloji Çalışmaları

Branş Dersleri

Beden Eğitimi

Yaratıcı Dans/Drama

Ekoloji

Görsel Sanatlar

Müzik

Üretim Tasarım

So-Be