Ekoloji Eğitimi

Ekoloji etimolojik olarak Yunanca “oikos” ve “logia” kelimelerinin birleşiminden oluşur ve ev bilimi ya da çevre bilimi anlamına gelir. Evimiz “Dünya” ile ilgili her konu ekoloji biliminin kapsamına girer. Ekoloji tanım olarak canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir

Günümüz koşullarında insanlar büyüyen şehirler içerisinde doğadan kopmuşlardır. İnsanlar doğadan koptukça atalarından miras kalan yetilerini kaybetmektedirler ve bunların geri kazanımı yetişkinlerde daha zor olmaktadır. Doğadan kopan insan şehirde yaşamanın stresi içinde, tarım tekniklerinin bozulması ve gıdaların da sağlıksızlaşması ile sağlıksız bir yaşam sürmeye başlamıştır. Bu doğrultuda, doğal sistem algısının oluşturulabilmesi için doğa eğitiminin çocuk yaşta verilmesi büyük bir önem kazanmıştır. Doğa insanların tek evidir. Ekoloji bu evi inceleyen bilim dalıdır.

Çocuklarda ekoloji eğitiminin temeli deneyimlemeye dayanmaktadır. Görerek, duyarak, koklayarak, tadarak ve hissederek yani yaşayarak öğrenme ekoloji eğitiminin temelini oluşturur.

Ekoloji eğitiminin amacı ise minik martılarımızı çevreye duyarlı, doğayla yaşamayı bilen, yediği şeylerin nereden geldiğini nasıl yetiştiğini bilen, ekolojik okur-yazar, merak eden ve sorgulayan, bütünü algılayabilen bireyler olarak yetiştirmek.

Bu kapsamda bu sene sınıf ve bahçe derslerimizle beraber, çözüm ortağımız olan Cavidan Hanım Çiftliği’nde doğa derslerimizi, pikniklerimizi ve kamplarımızı gerçekleştireceğiz. Ayrıca Marmara Bölgesi’ndeki günübirlik doğa yürüyüşü parkurlarında öğrencilerimiz ve velilerimizle beraber doğa yürüyüşleri gerçekleştireceğiz.