Ara Sınıf Kazanım Değerlendirme Şartnamesi

http://kalev.k12.tr/ara-sinif-kazanim-degerlendirme-sartnamesi/ 

 

KALEV Okulları 4. 5. 6. Sınıflar Kazanım Değerlendirme Sınavı Şartnamesi

Adaylar önce web sitesi üzerinden sınav kayıt formunu doldurarak ilan edilen tarihteki, tercih ettikleri seansta sınava katılırlar. Kontenjan dahilinde “Aday Kayıt Hakkı” kazanan aday veliler telefon ile bilgilendirilecektir. Yapılacak bilgilendirmede herhangi bir sayısal sonuç paylaşılmaz. Kayıt hakkı kazanan aday veli, kayıt hakkı bildirildikten sonraki 5 iş günü içinde okula bilgi verir. Öğrenci için PDR Biriminde Bireysel Çocuk Tanıma Çalışması ve Yabancı Dil Sözlü Değerlendirme randevusu oluşturulur.  Kuruma kabul, Sınav Sonucu ve Tanıma Çalışması sonucunda kesinleşir.

Sınıflarımız Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır. Her seans öncesi ve sonrası sınıflar ve ortak kullanım alanları dezenfekte edilecektir.

Başvuru Şekli: KALEV Okulları (www.kalev.k12.tr) web sitesi üzerinden veya sosyal medya duyurularındaki formlar ile kayıt alınmaktadır

Sınava Kimler Katılabilir: “Kazanım Değerlendirme Başvuru” formunu dolduran, bu yıl 4. 5. 6. Sınıfta okuyan öğrenciler katılabilirler. 

Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe saat 16:00

Sınav Tarihi: 4. 5. 6. Sınıflar 15 Ocak 2022 Cumartesi Sabah Seansı: 11:00   

 1. 5. 6. Sınıflar 15 Ocak 2022 Cumartesi Öğleden Sonra Seansı: 14:30 

Oturum Sayısı: Her seans “Genel Kazanım Değerlendirme” ve “Yabancı Dil Kazanım Değerlendirme” olmak üzere 2 oturumdur. 

Sınav Yeri: Özel Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı İlk-Ortaokulu

Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:23/C Ataşehir/İSTANBUL

 

Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 21 Ocak 2022  

Katılım Şartları

 • Başvuru ve katılım ücretsizdir
 • Öğrencilerin yanlarında TC Kimlik Numarası bulunan bir kimlik belgesi ve HES kodu bulundurmaları zorunludur. Gerekli belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmaz

Sınav Öncesi – Sınav Anı ve Sınav Sonrası ile İlgili Şartlar 

  • Öğrencilerin sınavdan en az 30 dakika önce okulda olması gerekir.
  • Pandemi sebebiyle okul binasına sadece öğrenci girişi olacak, veliler okula alınmayacaktır. 
  • Sınav günü öğrencilerin yanında kurşun kalem ve silgi olmalıdır.
  • Okula girişte öğrencilere yeni maske verilir ve öğrenciler okul hemşiresi kontrolünde ateş ölçümü yapıldıktan sonra okula alınırlar.
  • Sınav sırasında hesap makinesi, pergel, cetvel, cep telefonu, bilgisayar özelliği bulunan her türlü elektronik aygıt, zamanı gösterme dışında işlevi bulunan saat, müsvedde kâğıt, defter, kitap, vb. materyallerin kullanılmasına izin verilmez.
  • Sınav sırasında öğrencilere ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Sınav kitapçığının içindeki boş alanlar soruların çözümü için kullanılabilecektir
  • Kopya çektiği tespit edilen öğrencinin sınavı iptal edilir.
  • Yanlışlar doğruyu götürmez.
  • Sınavdan ilk 30 dakika ve son 15 dakika çıkış yapılmaz.
  • Sınava 30 dakikadan fazla geç kalan öğrenciler sınava alınmaz. 
 • Sınav bitiminde optik form ve sınav kitapçığı, sınav sorumlusu öğretmene teslim edilecektir.

Sınavın Kapsamı –Süresi ve Değerlendirilmesi

“Genel Kazanım Değerlendirme” soruları, her sınıf seviyesinde 01 Ocak 2022 tarihine kadar MEB konu ve kazanımlarını kapsayacaktır. Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Yanlış yanıt doğru yanıtı götürmeyecektir.

Sınava ait süre ve soru sayısı bilgileri aşağıda sunulmuştur.

1.Oturum

Türkçe Matematik Fen Bilgisi Sosyal Bil. Toplam Soru Sayısı Toplam Süre
4.Sınıflar 15 15 30 45 dk
5.Sınıflar 20 20 15 10 65 80 dk
6.Sınıflar 20 20 15 10 65 80 dk

 

10 dakika ara

 1. Oturum
İngilizce Toplam Soru Sayısı Toplam Süre
4.Sınıflar 20 20 30 dk
5.Sınıflar 20 20 30 dk
6.Sınıflar 20 20 30 dk

Değerlendirme KALEV Okulları Aday Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yapılacaktır.

Beyan ve Taahhüt: Sınava giren öğrenci ve velisi, sınav başvurusunu yapmakla birlikte sınav uygulaması ile ilgili olan işbu şartnameyi ve okuduğunu ve şartlarını aynen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Sınava iştirak ettikten sonra bu şartnameye itiraz edilmez.