Akıl Oyunları

Akıl oyunları eğitim anlayışımızla örtüşen “eğlenirken öğrenme” ilkesiyle çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. 1. Sınıftan itibaren haftalık ders programımızda Akıl Oyunları dersine yer vererek çocukların bilişsel becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz.

Akıl Oyunları dersi çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme, sıra dışı düşünme, dikkat, konsantrasyon alanlarında gelişimini sağlarken, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama, sabır, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştirmelerine ve kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlamaktadır.