DÜNYA KIZ ÇOCUKARI GÜNÜ’nde GÖRSEL SANATLAR ÇALIŞMASI